เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


สสส.จัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรมสู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน


วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม พร้อม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เข้าร่วม"เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" เทศบาลตำบลวาปีปทุมได้รับการคัดเลือกเป็น "ศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ" ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมโรคติดต่อ และด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการนำเสนอเวที"สานพลังสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน" และการนำเสนอเวที"สานพลังสู่สุขภาวะชุมชนด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ"

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06