เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการประเพณี “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล พร้อมประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันสืบสานประเพณี โครงการประเพณี “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 โดยการทอดถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และจตุปัจจัย วัดภายในเขตเทศบาล

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06