เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการประเพณี “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล พร้อมประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันสืบสานประเพณี โครงการประเพณี “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 โดยการทอดถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และจตุปัจจัย วัดภายในเขตเทศบาล

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07