เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติประจำชุมชน “กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน”


วันนี้เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติประจำชุมชน “กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน” ป้องกันอุทกภัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้ มีวิทยากรเชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ นายกร บุระวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ พร้อมคณะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07