เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


รณรงค์กำจัดยุงลาย ประจำปี 2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการกำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ  รักษา 3 โรค  ทั้ง 7 ชุมชน 

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07