เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสากู้ภัยและกู้ชีพของเด็กและเยาวชน


วันที่ 27-สค-65 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้พันจ่าอากาศตรีสมพงษ์ โชติชื่น ปลัดเทศบาล เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสากู้ภัยและกู้ชีพของเด็กและเยาวชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากร จากชมรมกู้ชีพอำเภอวาปีปทุม

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07