เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสากู้ภัยและกู้ชีพของเด็กและเยาวชน


วันที่ 27-สค-65 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้พันจ่าอากาศตรีสมพงษ์ โชติชื่น ปลัดเทศบาล เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสากู้ภัยและกู้ชีพของเด็กและเยาวชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากร จากชมรมกู้ชีพอำเภอวาปีปทุม

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06