เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน พลังง้วนดิน จัดการสิ่งแวดล้อม


วันที่ 6 ก.ย.-65 เวลา 083.0 น. เป็นต้นไป ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน พลังง้วนดิน จัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีนายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วม ทั้งนี้วิทยากรพิเศษมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำทีมโดย นายเสถียร ทองสวัสดิ์ พร้อมคณะวิทยากร จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในชุมชน บ้านเรือนของตนเอง และให้มีแหล่งน้ำสะอาด มีระบบนิเทศและสิ่งแวดล้อมดี และยั่งยืนต่อชุมชน

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07