เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2565


“ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร”

วันที่ 8 ก.ย.-65 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ รร.เมืองวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม ประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2565 โดยมี นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน รร.เมืองวาปีปทุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง มีวิทยากรพิเศษจาก บริษัทอีฮงมดแดงมหาสารคามมา มาให้ความรู้ ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหาของอุบัติเหตุจากการจราจร และเสริมสร้าง ทักษะในการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07