เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day"


วันที่ 2 พย. 65 เวลา 10.00 น. นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" ณ บริเวณสระน้ำหนองแสง โดยร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งนอกจากจะได้ทำความสะอาดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเกิดความสามัคคีอีกด้วย

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07