เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


งานงิ้วประจำปี 2565 "ตั้งโต๊ะรับเจ้า"


8 ธค.65 เวลา 09.09 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตั้งโต๊ะรับเจ้า ในเทศกาลงานงิ้วประจำปี 2565 ของอำเภอวาปีปทุม และร่วมชมการแห่อัญเชิญองค์ ปึงเถ่ากง-ม่า เจ้าปู่มเหศักดิ์ เจ้าพ่อหลักเมือง ขบวนสิงโต มังกรทอง

เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่พวกเราชาวเทศบาลตำบลวาปีปทุม

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19