เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนเมืองวาปีปทุม “เมืองวาปีปทุมเกมส์”


วันที่ 9 ธค.- 65 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ที่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ได้มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนเมืองวาปีปทุม “เมืองวาปีปทุมเกมส์”





2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07