เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้มีอายุยืน "ผู้สูงอายุสดใส มีพลัง สูงวัยสร้างเมือง"


วันที่ 13-ก.พ.- 66 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนผู้มีอายุยืน นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้มีอายุยืน ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนผู้มีอายุยืนเทศบาลตำบลวาปีปทุม

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07