เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การตรวจสารปนเปื้อน และแบคทีเรียในตัวอย่างอาหาร


วันที่ 18 กพ 66 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หน่วยเคลื่่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 7 และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจสารปนเปื้อนและตรวจเชื้อแบคทีเรียในภาชนะ/มือผู้ประกอบการ 

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07