เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลูกผักสวนครัว ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม


วันที่  4  สิงหาคม  2565  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว  ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม  กิจกรรม การเรียนรู้ เรื่องการปลูกผัก  การดูแลรักษา  และผู้ปกครองซื้อผลผลิตจากผักที่เด็กๆ ร่วมกันปลูก

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07