เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


อบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


02-03-64 ที่ ห้องประชุมหนองแสง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมี นายนุกูล ฝอยทอง รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน จาก รร.อนุบาลวาปีปทุม เข้าร่วมพิธีเปิด และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรกองสาธารณสุขฯเทศบาล หัวข้อ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน/โรงเรียน ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ที่เน้นให้ จัดทำหลัก 3RS
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07