เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


เปิดประชุมสภาครั้งแรก


วันนี้เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบอำนาจให้ นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม และประดับขีดเครื่องหมายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม (ครั้งแรก) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมบัวชมภูพิลาส โดยกำหนดให้มีการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาเทศบาลก่อนเข้ารับทำหน้าที่ และนายอำเภอฯได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ประธานสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม คือ นายนรินทร์ สัจจวาณิชย์ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาล คือ นายไพโรจน์ ศัพท์พันธ์ และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาล คือ นายศุภสิทธิ์ กิตติเสรีบุตร

 

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07