เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจรนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero Tolerance)


นายประภาส กิจจินดาโอภาส  นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล , พนักงานเทศบาล  และนายนรินทร์สัจจวาณิชย์ ประธานสภาเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจรนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero  Tolerance)  โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07