เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีน โควิด-19


วันนี้เวลา 09.00 น. ที่ เทศบาลตำบลวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีน โควิด-19 โดยมี นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในครั้งนี้ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม /นายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม และโรงพยาบาลวาปีปทุม ให้ความรู้ ข้อคิด และประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่จะลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม / อสม.เทศบาลฯ /คณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลวาปีปทุม ในการนี้ เทศบาลตำบลวาปีปทุม ร่วมมือกับ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ นำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง สามารถเข้าถึงวัคซีน โดยการเดินรณรงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเร่งปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนชาวอำเภอวาปีปทุมให้ได้มากที่สุด เพื่อลดโอกาสรับเชื้อ ลดความรุนแรง และการเสียชีวิต

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07