เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ขอบคุณสายธารน้ำใจในการบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค


ศูนย์พักคอย เทศบาลฯ กราบขอบคุณ"สายธารน้ำใจ" จากทุกท่าน ที่ร่วมบริจาค เตียงนอน ชุดเครื่องนอน ให้ผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเครื่องอุปโภค-บริโภค อีกทั้ง ยังสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม ให้ผู้ป่วย และบุคลากรประจำศูนย์พักคอย แห่งนี้ ทั้งที่เอ่ยนาม และไม่เอ่ยนาม ทุกท่าน ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน #ผู้บริจาค ในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่าน และครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07