เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


!!!เปิดแล้ว!!! ศูนย์กักคอย LQ เทศบาลตำบลวาปีปทุม ที่วัดศรีชุมพล (ชุมชนหนองคู)


!!!เปิดแล้ว!!! ศูนย์กักคอย LQ เทศบาลตำบลวาปีปทุม ที่วัดศรีชุมพล (ชุมชนหนองคู) โดยความอนุโมทนา จากพระอธิการ บุญชู ปัญญาธโร (เจ้าอาวาสวัดศรีชุมพล) และพระโชติปุญโญ (หลวงพี่โต้ง) รวมถึง คณะผู้บริหาร /ประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาฯ /ปลัดเทศบาล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ จากรพ.วาปีปทุม ร่วมกันลงประเมินฯสถานที่จัดตั้งศูนย์กักตัว เพื่อเปิดศูนย์กักตัวผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยได้ร่วมประชาคม ชุมชนหนองคู เพื่อเปิดศูนย์กักตัวในครั้งนี้ ซึ่งมี #ข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 1.รับผู้ที่มีผลการตรวจเอนติเจนบวก รอตรวจยืนยันที่เราตรวจเสร็จก็ต้องรอผลบวกเข้าCI ทต. ผลปกติไปกักตัวต่อที่บ้าน หรือหากตรวจสภาพบ้านแล้วไม่สามารถกักตัวได้กักตัว LQ (ครบ14 วันส่งกลับบ้าน) 2. รับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงรอตรวจ และรอผลตรวจ ผลบวกเข้า CI ผลปกติกักตัวต่อที่บ้านหรือที่ LQ ครบ (14 วันส่งตัวกลับบ้าน) 3. การกำจัดขยะ โดยการเผาที่เตาเมรุวัดศรีชุมพล (ชุมชนหนองคู) **กราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล /เจ้าอาวาสวัดศรีชุมพล /พระโชติปุญโญ (หลวงพี่โต้ง) /ผู้นำชุมชนท้องที่ /ท้องถิ่น /คณะกรรมการชุมชน และพี่น้องชุมชนหนองคู ที่ให้ความเมตตา เรื่องสถานที่ และสนับสนุน อำนวยความสะดวกต่างๆ ในครั้งนี้ เพราะชาววาปีปทุมไม่ทอดทิ้งกัน
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07