เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำอำเภอคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำระดับอำเภอสู่การเป็นอำเภอคุณธรรม


2 กันยายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิด และดำเนินโครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำอำเภอคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำระดับอำเภอสู่การเป็นอำเภอคุณธรรม พร้อมทำความดี ตามประกาศเจตนารมย์ระดับอำเภอ โดยกำหนดเป้าหมายคุณธรรมจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอวาปีปทุม
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07