เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เฝ้าระวังอุทกภัย


เนื่องด้วย เครือข่ายเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน สภาพอากาศในช่วงระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2564 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางพื้นที่มีฝนลดลง เนื่องจากกลุ่มฝนดูดความชื้นไปหล่อเลี้ยงพายุ (สะสมพลังงาน) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรระวังผลกระทบมีพื้นที่ จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.เลย จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.อุดรธานีจ.หนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม (ขอให้ระวังลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุ) เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน , น้ำรอการระบาย , น้ำป่าไหลหลาก ในห้วงเวลาดังที่กล่าวมา จึงขอนำเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สายด่วนเทศบาล โทร:043-799-199 ตลอด 24 ซม.
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07