เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ จุดฉีดวัคซีน ของกลุ่ม 608


วันนี้เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม พร้อม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล และนายนุกูล ฝอยทอง รองปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ จุดฉีดวัคซีน จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.วาปีปทุม โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม “608” นั้น ประกอบไปด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07