เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลวาปีปทุม (รร.ผู้มีอายุยืน)


วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม พร้อม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นายแพทย์ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม นายเถวียร ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม นายยงยุทธ คำอาจ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลวาปีปทุม ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลวาปีปทุม ซึ่งได้ทำการปิดชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่อง และจากนี้จะรับผู้ป่วยโควิด-19 รักษา ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม เพียงแห่งเดียว

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19