เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาสเทศบาลนายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดยมี ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม อสม.เทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในชุมชน ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่นำโดยสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่ในการรณรงค์ ฉีดวัคซีน และตอนทำหมัน ภายในชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน

2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29