เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564


เทศบาลตำบลวาปีปทุมได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2564 ซึ่งวันนี้มีการเลือกคณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน โดยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติต่อที่ประชุม และให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อ ตามลำดับ
2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19