เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในพื้นที่ หลักสูตร การสร้างสังคมอุ้มชู อยู่ดีมีสุข


18-20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในพื้นที่ หลักสูตร การสร้างสังคมอุ้มชู อยู่ดีมีสุข รุ่นที่ 1-3 โดยมี นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล แนะนำบริบทพื้นที่เทศบาลตำบลวาปีปทุม พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ ทั้ง 15 อปท.
2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19