เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


การประชุมโครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม (ระดับเทศบาลตำบลวาปีปทุม)


วันที่ 10 พฤศจิกายน 64 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุม คณะทำงาน โครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม (ระดับเทศบาลตำบลวาปีปทุม) โดยมี นายอัศนีย์ สังขศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในการประชุม นายโชคชัย นันตลาด ปลัดอาวุโส ทำหน้าที่คณะทำงาน และนางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะทำงานประจำเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ การประชุมโครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม (ระดับเทศบาลตำบลวาปีปทุม) เพื่อ 1.พิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมระดับเทศบาล 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย ปัญหาที่แก้ และความดีที่อยากทำ 3.ร่างธรรมนูญ ปัจจัยความสำเร็จ 3 ประการ คือ ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ รับผิดชอบ 4.การพิจารณาคัดเลือกครอบครัวคุณธรรม และวาระอื่นๆ
2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19