เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม

    รายละเอียดข่าว

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม    เอกสารประกอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ