เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
  หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการอุดหนุ[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุ...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำอำเภอคุณธร...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร...[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนอำเภอคุณ...[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 33]
 
  !!!เปิดแล้ว!!! ศูนย์กักคอย LQ เทศบาลตำบลวาปีปทุม ...[วันที่ 2021-08-01][ผู้อ่าน 34]
 
  ขอบคุณสายธารน้ำใจในการบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 22]
 
  ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลวาปีปทุม (Community isolatio...[วันที่ 2021-07-24][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีง...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 27]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19[วันที่ 2021-06-07][ผู้อ่าน 271]
 
  อบรมโครงการรณรงค์ลดเสี่ยง ลดสูบบุหรี่ และต้านสารเส...[วันที่ 2021-05-31][ผู้อ่าน 75]
 

|1หน้า 2|3|4