เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สืบสานสู่ 100 ล้า...[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีน โควิด-19[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 178]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2021-05-13][ผู้อ่าน 72]
 
  เปิดประชุมสภาครั้งแรก[วันที่ 2021-05-05][ผู้อ่าน 154]
 
  ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดบริ...[วันที่ 2021-04-24][ผู้อ่าน 122]
 
  ออกปฏิบัติการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตา...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 86]
 
  เปิด"ตู้ปันสุขยุคโควิด"[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 76]
 
  ศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้น (ด่านชุมชนเทศบาลตำบล...[วันที่ 2021-04-15][ผู้อ่าน 77]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 [วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 109]
 
  วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2564 [วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 72]
 
  ประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564[วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 49]
 
  สรุปการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 75]
 

|1|2หน้า 3|4