เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง [ 15 ธ.ค. 2564 ]38
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการ [ 18 พ.ย. 2564 ]38
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ [ 17 พ.ย. 2564 ]39
4 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัด [ 20 ต.ค. 2564 ]41
5 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 พ.ค. 2564 ]100
6 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 12 พ.ค. 2564 ]106
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล [ 22 ต.ค. 2563 ]111
8 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]107
9 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 16 ก.ย. 2563 ]122
10 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง-การย้าย-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-ฯ-พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]109
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2 [ 21 พ.ค. 2563 ]110
12 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ [ 11 ธ.ค. 2562 ]110
13 ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุ [ 22 พ.ย. 2562 ]103
14 ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร [ 15 พ.ย. 2562 ]104
15 หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 8 พ.ย. 2562 ]117
16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 14 พ.ย. 2561 ]116