เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 พ.ค. 2564 ]12
2 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 12 พ.ค. 2564 ]12
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล [ 22 ต.ค. 2563 ]12
4 มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]10
5 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 16 ก.ย. 2563 ]12
6 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง-การย้าย-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-ฯ-พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]11
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2 [ 21 พ.ค. 2563 ]12
8 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ [ 11 ธ.ค. 2562 ]12
9 ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุ [ 22 พ.ย. 2562 ]13
10 ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร [ 15 พ.ย. 2562 ]14
11 หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 8 พ.ย. 2562 ]14
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 14 พ.ย. 2561 ]13