เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
  ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดบริ...[วันที่ 2021-04-24][ผู้อ่าน 403]
 
  ออกปฏิบัติการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตา...[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 359]
 
  เปิด"ตู้ปันสุขยุคโควิด"[วันที่ 2021-04-21][ผู้อ่าน 350]
 
  ศูนย์จัดการภัยพิบัติเบื้องต้น (ด่านชุมชนเทศบาลตำบล...[วันที่ 2021-04-15][ผู้อ่าน 352]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 [วันที่ 2021-04-09][ผู้อ่าน 440]
 
  วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2564 [วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 338]
 
  ประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564[วันที่ 2021-03-15][ผู้อ่าน 254]
 
  สรุปการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 232]
 
  โครงการโตไปไม่โกง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลว...[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 264]
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภา...[วันที่ 2021-03-11][ผู้อ่าน 324]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปบูรณาการ...[วันที่ 2021-03-03][ผู้อ่าน 268]
 
  รับมอบ นวัตกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จาก วิ...[วันที่ 2021-03-03][ผู้อ่าน 377]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10