เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
  ปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลวาปีปทุม (รร.ผู้มีอายุยื...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 164]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 164]
 
  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริเวณ บขส.และตลาดสดเทศบาล เพื...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 164]
 
  โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 272]
 
  พิธีเปิดโครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอ...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 217]
 
  โครงการเทศบาลปันสุขอิ่มใจ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อย...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 321]
 
  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ จุดฉีดวัคซีน ของกลุ่ม 608[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 464]
 
  หน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในการต่อสัญญ...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 165]
 
  ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เฝ้าระวังอุทกภัย[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 227]
 
  หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 241]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการอุดหนุ[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 159]
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุ...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 253]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12