เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]13
2 ควบคุมภายใน2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]14
3 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี (1ต.ค.61-30 ก.ย.62) [ 24 ต.ค. 2562 ]17
4 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย [ 17 พ.ค. 2562 ]12
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]12
6 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]11
7 รายงานงบประมาณการรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]15