เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 เตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน [ 12 พ.ค. 2564 ]19
22 แสดงสถานะการเงิน งบปี พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]22
23 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชา [ 12 พ.ค. 2564 ]24
24 สถิติร้องเรียนการทุจริต [ 12 พ.ค. 2564 ]22
25 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]24
26 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2564 ]18
27 การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 11 มี.ค. 2564 ]23
28 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) [ 22 ก.พ. 2564 ]29
29 ข้อมูลสถิติการให้บริการ กองสวัสดิการฯ [ 9 ก.พ. 2564 ]26
30 ประกาศผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 4 ก.พ. 2564 ]51
31 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]29
32 แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]21
33 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 24 พ.ย. 2563 ]64
34 สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]22
35 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (รอบ 12 เดือน) [ 28 ก.ย. 2563 ]13
36 ประกาศ เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]13
37 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปะจำปี 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]11
38 รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]29
39 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ปะจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]12
40 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรม และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน [ 29 มิ.ย. 2563 ]15
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8