เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]73
42 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]4
43 แต่งตั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]3
44 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 12 มี.ค. 2562 ]3
45 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 29 พ.ย. 61 [ 27 ก.พ. 2562 ]81
46 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2563 [ 18 ก.พ. 2562 ]7
47 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา24มค62 [ 24 ม.ค. 2562 ]0
48 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2562 ]75
49 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา23ธ.ค.61 [ 23 ธ.ค. 2561 ]1
50 แผนผังเรื่องราวร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 2561 ]84
51 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 25 ก.ย. 61 [ 29 พ.ย. 2561 ]66
52 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]64
53 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.ย.61 [ 26 ก.ย. 2561 ]63
54 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้ง 2 ปี 2561 วันที่ 28 ส.ค. 61 [ 25 ก.ย. 2561 ]67
55 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]69
56 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 61 [ 28 ส.ค. 2561 ]76
57 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 61 [ 28 ส.ค. 2561 ]56
58 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ส.ค.61 [ 27 ส.ค. 2561 ]66
59 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (2561-2564) [ 22 ส.ค. 2561 ]73
60 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้ง 2 ปี 2561 วันที่ 30 พ.ค. 61 [ 15 ส.ค. 2561 ]74
 
|1|2หน้า 3|4|5