เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.ค.61 [ 25 ก.ค. 2561 ]64
62 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 18 พ.ค. 61 [ 30 พ.ค. 2561 ]71
63 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา27พ.ค.61 [ 28 พ.ค. 2561 ]0
64 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ พ.ค.61 [ 25 พ.ค. 2561 ]61
65 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 วันทีี่ 30 ม.ค. 61 [ 18 พ.ค. 2561 ]64
66 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ เม.ย.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]58
67 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ มี.ค.61 [ 28 มี.ค. 2561 ]57
68 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.พ.61 [ 27 ก.พ. 2561 ]67
69 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 ก.พ. 2561 ]68
70 ประกาศสมัยประชุมสภา ปี 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]67
71 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ม.ค.61 [ 26 ม.ค. 2561 ]64
72 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 18 ม.ค. 2561 ]73
73 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลก์ติคอนกรีตซอยนิติสุข ซอยอนุบาลวาปีฯ และซอยแสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2561 ]90
74 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 9 ม.ค. 2561 ]73
75 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ม.ค. 2561 ]75
76 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ธ.ค.60 [ 25 ธ.ค. 2560 ]60
77 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ พ.ย.60 [ 27 พ.ย. 2560 ]59
78 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ต.ค.60 [ 24 ต.ค. 2560 ]63
79 ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง [ 3 ก.ย. 2560 ]77
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาปีปทุม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 17 พ.ย. 2559 ]69
 
|1|2|3หน้า 4|5