เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3/2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]24
62 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชาชน [ 10 ต.ค. 2562 ]20
63 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชาชน62 [ 9 ต.ค. 2562 ]24
64 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]21
65 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]13
66 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]20
67 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา24กย62 [ 24 ก.ย. 2562 ]30
68 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 92 รายการ [ 16 ก.ย. 2562 ]20
69 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]21
70 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา28สค62 [ 28 ส.ค. 2562 ]21
71 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษา [ 20 ส.ค. 2562 ]22
72 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]21
73 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา29ก.ค.62 [ 29 ก.ค. 2562 ]22
74 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 24 ก.ค. 2562 ]21
75 ประกาศสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]20
76 การประมูลเช่าห้องสุขาเทศบาล เพื่อจัดเก็บค่าใช้บริการ โดยกำหนดยื่ืนซองเสนอราคาประมูล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]20
77 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส3 [ 8 ก.ค. 2562 ]26
78 ประกาศราคากลางนมโรงเรียน1/2562ครั้งที่2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]25
79 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา25มิย62 [ 25 มิ.ย. 2562 ]26
80 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง เริ่มใช้วันท่ี 1 มกราคม 2563 [ 21 มิ.ย. 2562 ]23
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8