เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 25 ก.ย. 61 [ 29 พ.ย. 2561 ]21
102 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 5 ต.ค. 2561 ]25
103 ประกาศเทสบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง รือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 3 ต.ค. 2561 ]23
104 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]23
105 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.ย.61 [ 26 ก.ย. 2561 ]20
106 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้ง 2 ปี 2561 วันที่ 28 ส.ค. 61 [ 25 ก.ย. 2561 ]25
107 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]22
108 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 61 [ 28 ส.ค. 2561 ]21
109 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 61 [ 28 ส.ค. 2561 ]22
110 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ส.ค.61 [ 27 ส.ค. 2561 ]21
111 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี (2561-2564) [ 22 ส.ค. 2561 ]23
112 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้ง 2 ปี 2561 วันที่ 30 พ.ค. 61 [ 15 ส.ค. 2561 ]21
113 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.ค.61 [ 25 ก.ค. 2561 ]22
114 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัั้ง 1 ปี 2561 วันที่ 18 พ.ค. 61 [ 30 พ.ค. 2561 ]24
115 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา27พ.ค.61 [ 28 พ.ค. 2561 ]19
116 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ พ.ค.61 [ 25 พ.ค. 2561 ]18
117 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 วันทีี่ 30 ม.ค. 61 [ 18 พ.ค. 2561 ]21
118 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ เม.ย.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]18
119 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ มี.ค.61 [ 28 มี.ค. 2561 ]18
120 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.พ.61 [ 27 ก.พ. 2561 ]20
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8