เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 ก.พ. 2561 ]20
122 ประกาศสมัยประชุมสภา ปี 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]20
123 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ม.ค.61 [ 26 ม.ค. 2561 ]19
124 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 18 ม.ค. 2561 ]17
125 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลก์ติคอนกรีตซอยนิติสุข ซอยอนุบาลวาปีฯ และซอยแสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2561 ]24
126 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 9 ม.ค. 2561 ]21
127 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ม.ค. 2561 ]24
128 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ธ.ค.60 [ 25 ธ.ค. 2560 ]25
129 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ พ.ย.60 [ 27 พ.ย. 2560 ]20
130 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ต.ค.60 [ 24 ต.ค. 2560 ]19
131 ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง [ 3 ก.ย. 2560 ]20
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาปีปทุม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 17 พ.ย. 2559 ]18
133 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2557 ]18
134 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 10 ก.ค. 2557 ]19
135 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 10 ก.ค. 2557 ]20
136 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรร [ 30 ต.ค. 2556 ]17
137 ประกาศเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งบริหารฟ [ 17 ต.ค. 2556 ]31
138 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2556 ]18
139 ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกพนังานเทศบาลสายงานปฎิบัติการให้ดำรงตำแหน่ที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหาร สำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป6)ฟ [ 4 ก.ย. 2556 ]18
140 ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารทั่วไป6) [ 4 ก.ย. 2556 ]19
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8