เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้มีอายุยืน "ผู้สูงอาย...[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 59]
 
  การประกาศเจตนารมณ์ชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบายกระทรวงมห...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการกิจกรรมคนพิการในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 56]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 550]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลวาปีปทุม...[วันที่ 2023-01-09][ผู้อ่าน 78]
 
  งานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้านสืบสานตำนานเม...[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 77]
 
  มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรี...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 55]
 
  งานงิ้วประจำปี 2565 "ตั้งโต๊ะรับเจ้า" [วันที่ 2022-12-08][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 54]
 
  มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรี...[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 69]
 
  ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 113]
 
  มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรี...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 80]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17