เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
  ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 95]
 
  มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรี...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ "Big Cleaning Day" [วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 71]
 
  การฝึกซ้อมแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตในสถานการณ์สม...[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 70]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม...[วันที่ 2022-10-23][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการบำบัดฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขยะ และปลูกป่าอนุรักษ์ส...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 114]
 
  โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน พลังง้วนดิน จัดการสิ่...[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เสริมสร้างความสามัค...[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 95]
 
  อบรมโครงการอาหารปลอดภัย [วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 83]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 296]
 
  โครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสากู้ภัยและกู้ชีพของเด็กแ...[วันที่ 2022-08-27][ผู้อ่าน 88]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15