วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโช๊คบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างป้ายอลูซิงค์สติกเกอร์และป้ายสติกเกอร์ซีทรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลกสุขาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างตัดต้นไม้เกาะกลางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายพลาสวูด โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ X-Stan และป้ายClean Food Good Taste โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุชุดสาธิตการแต่งกายที่ถูกหลักสุขาภิบาล (โครงการอาหารปลอดภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาไถดันขยะบ่อขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง