วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อรายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างว่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-1129 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2564
จ้างปูกระเบื้องบริเวณศาลเจ้าตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปลายฝัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างป้ายโครงไม้รณรงค์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อ(ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 BTU ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีด้วยระบบ L-tax ๓๐๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง