Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wapeep/domains/wapeepathumcity.go.th/public_html/egp.php on line 202 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wapeep/domains/wapeepathumcity.go.th/public_html/egp.php on line 228 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wapeep/domains/wapeepathumcity.go.th/public_html/egp.php on line 254 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wapeep/domains/wapeepathumcity.go.th/public_html/egp.php on line 280 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wapeep/domains/wapeepathumcity.go.th/public_html/egp.php on line 306 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wapeep/domains/wapeepathumcity.go.th/public_html/egp.php on line 332 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wapeep/domains/wapeepathumcity.go.th/public_html/egp.php on line 358
วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จัดซื้อต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
14  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๘๑-๒๗๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลข ๘๑-๑๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย 81-2719และ81-1188 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (ต่อสัญญาเว็บไวต์รายปี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะ (บ่อขยะโคกอีหลู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง