วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจัดทำสื่อวาระสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อหนังสือนิทานสำหรับโครงการห้องสมุดอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ลอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ๆ (หญ้าเทียม ขนาด ๓๐ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างขบวนกลองยาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาขบวนแห่ โครงการจัดงานกลองยาว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง