วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบแฟ้มแขวน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาขบวนแห่ สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาขบวนกลองยาว สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถขยะบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเต็นท์นิทรรศการและออกร้านสินค้าโอท็อป สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างทำป้ายสำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมณถบรรทุกขยะอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 81-2719 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง