วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาชุดส่งเสริมและพัฒนาการเด็ก โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมพนังกันตลิ่งสระน้ำหนองแสงด้านทิศตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2563 สำหรับ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม,โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม จำนวนนักเรียน 2,761 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างว่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๑๘๘ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายสำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำเต็นท์นิทรรศการและออกร้านสินค้าโอท๊อปสำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาขบวนกลองยาวสำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างดำเนินการจ้างเหมาขบวนแห่ สำหรับโครงการจัดงานออนซอนกลองยาว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้กระจกโชว์สินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง