เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 9 ม.ค. 2561 ]176
222 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ม.ค. 2561 ]181
223 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ธ.ค.60 [ 25 ธ.ค. 2560 ]171
224 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ พ.ย.60 [ 27 พ.ย. 2560 ]216
225 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 8 พ.ย. 2560 ]68
226 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ต.ค.60 [ 24 ต.ค. 2560 ]170
227 ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง [ 3 ก.ย. 2560 ]228
228 บันทึกข้อความ เรื่องแต่งตั้งให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล [ 30 ม.ค. 2560 ]68
229 คำสั่งแต่งตั้งให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล [ 30 ม.ค. 2560 ]67
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาปีปทุม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 17 พ.ย. 2559 ]165
231 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญรักษาราชการในตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง [ 1 ส.ค. 2559 ]67
232 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2557 ]164
233 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 10 ก.ค. 2557 ]215
234 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 10 ก.ค. 2557 ]212
235 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเลือกสรร [ 30 ต.ค. 2556 ]161
236 ประกาศเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งบริหารฟ [ 17 ต.ค. 2556 ]273
237 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2556 ]163
238 ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกพนังานเทศบาลสายงานปฎิบัติการให้ดำรงตำแหน่ที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหาร สำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป6)ฟ [ 4 ก.ย. 2556 ]199
239 ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารทั่วไป6) [ 4 ก.ย. 2556 ]165
240 ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานบริหาร สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา(นักบริหารการศึกษา 6) [ 4 ก.ย. 2556 ]215
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13