เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา27พ.ค.61 [ 28 พ.ค. 2561 ]202
222 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ พ.ค.61 [ 25 พ.ค. 2561 ]163
223 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 วันทีี่ 30 ม.ค. 61 [ 18 พ.ค. 2561 ]169
224 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ เม.ย.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]164
225 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ มี.ค.61 [ 28 มี.ค. 2561 ]161
226 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ก.พ.61 [ 27 ก.พ. 2561 ]167
227 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 ก.พ. 2561 ]165
228 ประกาศสมัยประชุมสภา ปี 2561 [ 30 ม.ค. 2561 ]169
229 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ม.ค.61 [ 26 ม.ค. 2561 ]212
230 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 18 ม.ค. 2561 ]227
231 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางจราจรแอสฟัลก์ติคอนกรีตซอยนิติสุข ซอยอนุบาลวาปีฯ และซอยแสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2561 ]236
232 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 9 ม.ค. 2561 ]177
233 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ม.ค. 2561 ]182
234 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ธ.ค.60 [ 25 ธ.ค. 2560 ]172
235 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ พ.ย.60 [ 27 พ.ย. 2560 ]218
236 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [ 8 พ.ย. 2560 ]69
237 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำ ต.ค.60 [ 24 ต.ค. 2560 ]171
238 ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานบริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง [ 3 ก.ย. 2560 ]229
239 บันทึกข้อความ เรื่องแต่งตั้งให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล [ 30 ม.ค. 2560 ]69
240 คำสั่งแต่งตั้งให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล [ 30 ม.ค. 2560 ]68
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14