เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 249 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรือง การให้เช่าแท่นวางขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 9 ม.ค. 2566 ]44
22 ประกาศ เรื่องให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมวางขายของตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 3 ม.ค. 2566 ]45
23 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 29 ธ.ค. 2565 ]21
24 ประกาศ เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]24
25 ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุกทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุกทรัพย์ฯ [ 13 ธ.ค. 2565 ]21
26 รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [ 12 ธ.ค. 2565 ]21
27 ประชาสัมพันธ์ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 5 ธ.ค. 2565 ]15
28 ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]17
29 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]39
30 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 25666 [ 23 พ.ย. 2565 ]40
31 มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 21 พ.ย. 2565 ]21
32 รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา ปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]19
33 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องการรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศจำแลง นางนพมาศ และสมัครการประกวดร้องเพลงฯ [ 19 ต.ค. 2565 ]58
34 เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นจากประชาชน [ 4 ต.ค. 2565 ]10
35 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ [ 4 ต.ค. 2565 ]11
36 สิทธิผู้พิการ และการจ้างงานผู้พิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]9
37 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 30 ก.ย. 2565 ]14
38 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 31 ส.ค. 2565 ]17
39 ประกาศ เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าแท่นขายของในตลาดสดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 [ 2 ส.ค. 2565 ]85
40 ประกาศ เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าที่วางของขายในตลาดสด ข้างศาลเจ้าปู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ส.ค. 2565 ]79
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13