เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]40
42 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 25666 [ 23 พ.ย. 2565 ]41
43 มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 21 พ.ย. 2565 ]22
44 รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา ปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]20
45 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องการรับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศจำแลง นางนพมาศ และสมัครการประกวดร้องเพลงฯ [ 19 ต.ค. 2565 ]59
46 เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นจากประชาชน [ 4 ต.ค. 2565 ]11
47 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ [ 4 ต.ค. 2565 ]12
48 สิทธิผู้พิการ และการจ้างงานผู้พิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]10
49 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 30 ก.ย. 2565 ]15
50 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 31 ส.ค. 2565 ]18
51 ประกาศ เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าแท่นขายของในตลาดสดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 [ 2 ส.ค. 2565 ]88
52 ประกาศ เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าที่วางของขายในตลาดสด ข้างศาลเจ้าปู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ส.ค. 2565 ]80
53 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ประมูลห้องสุขาเทศบาล เพื่อจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]90
54 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 27 ก.ค. 2565 ]21
55 ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าห้องสุขาเทศบาล เพื่อจัดเก็บค่าใช้บริการ [ 11 ก.ค. 2565 ]81
56 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 30 มิ.ย. 2565 ]17
57 รายงาน รายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของกรมบัญชีกลาง [ 27 มิ.ย. 2565 ]93
58 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ครั้งที่2) [ 24 มิ.ย. 2565 ]86
59 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 31 พ.ค. 2565 ]15
60 เรื่อง นโยบาย สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร [ 10 พ.ค. 2565 ]17
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14