เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 277 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 28 เม.ย. 2566 ]1
42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]51
43 เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]46
44 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 7 มี.ค. 2566 ]44
45 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-3 ปี (คลังอาหารปลอดสารพิษ) [ 22 ก.พ. 2566 ]53
46 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี [ 31 ม.ค. 2566 ]1
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจัดเก็บค่าธรรมเนียมวางขายของตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม และตลาดโต้รุ่ง ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]76
48 ประกาศ เรือง การให้เช่าแท่นวางขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 9 ม.ค. 2566 ]71
49 ประกาศ เรื่องให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมวางขายของตลาดสดเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 3 ม.ค. 2566 ]67
50 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 29 ธ.ค. 2565 ]38
51 ประกาศ เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]43
52 ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุกทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุกทรัพย์ฯ [ 13 ธ.ค. 2565 ]41
53 รณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน [ 12 ธ.ค. 2565 ]40
54 ประชาสัมพันธ์ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 5 ธ.ค. 2565 ]30
55 ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]37
56 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]55
57 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 25666 [ 23 พ.ย. 2565 ]54
58 มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 21 พ.ย. 2565 ]34
59 รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา/สนามกีฬา ปีงบประมาณ 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]32
60 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]2
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14