เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 14 พ.ค. 2564 ]64
102 สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ปี พ.ศ.2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]243
103 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์-และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของพนักงานเทศบาล [ 12 พ.ค. 2564 ]235
104 มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2 [ 12 พ.ค. 2564 ]225
105 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง-การย้าย-การโอน-การรับโอน-การเลื่อนระดับ-ฯ-พ.ศ.2562 [ 12 พ.ค. 2564 ]256
106 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 พ.ค. 2564 ]189
107 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]240
108 ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]177
109 งบไตรมาสรอบ 6 เดือน ต.ค.-มี.ค.64รายจ่าย [ 12 พ.ค. 2564 ]183
110 เตรียมข้อมูลประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน [ 12 พ.ค. 2564 ]203
111 แสดงสถานะการเงิน งบปี พ.ศ.2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]169
112 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการประชา [ 12 พ.ค. 2564 ]178
113 สถิติร้องเรียนการทุจริต [ 12 พ.ค. 2564 ]181
114 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]175
115 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (รอบ 6 เดือน) [ 12 เม.ย. 2564 ]218
116 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 6 เม.ย. 2564 ]66
117 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงพักกลางวัน [ 30 มี.ค. 2564 ]64
118 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ [ 24 มี.ค. 2564 ]70
119 การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลวาปีปทุม [ 11 มี.ค. 2564 ]250
120 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) [ 22 ก.พ. 2564 ]238
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14